BTC
BTC Oy auttaa myös kehittämään ja rakentamaan vähittäiskauppa- ja suurkeittiökaupan myyntiorganisaatioita Virossa, Latviassa ja Liettuassa.
Olemme tarvittaessa mukana kehittämässä toimivia myyntiorganisaatioita yhdessä paikallisen johdon kanssa. Olemme apuna esim. myyntiorganisaation resurssien ja yksilöiden tietotaitojen analysoinnissa. Avustamme myös sopimusneuvotteluissa vähittäiskauppaketjujen kanssa. Toimintatapamme on hyvin käytännönläheinen ja suositukset sellaisia, jotka toimivat käytännössä.